Партньор

    Институтът за професионална квалификация Берлин/Брандербург към Камарата на строителите в Германия е основан през 1990 година и работи с нестопанска цел. Основната  дейност на Института е професионалната квалификация в областта на строителството. От 2001 е сертифициран по стандартите на DIN ISO.  Организацията получава средства за модернизиране на работните места от областното и регионално управление в Германия.
     В Института за професионална квалификация работят 150 души, като основната дейност на организацията е образователна, а обект на обучението са ученици с първоначално професионално обучение,  чираци и  възрастни в областта на строителството, които желаят преквалификация.
      Институтът за професионална квалификация Берлин/Брандербург към Камарата на строителите в Германия разполага с общежития за обучаемите. Поддържа контакти с партньори от европейски и извъневропейски страни. Работи с партньори по програма "Леонардо да Винчи" и "Еразъм+". Организира ежегодни обменни срещи на младежки групи по професионални интереси. Институтът  провежда квалификация в следните направления:
- Трайно и екологично строителство;
- Подземно строителство, подземни комуникации и съоръжения;
- Строителна техника;
- Реставрация  и поддържане  на паметници; 
- Монолитно строителство и саниране;
- Строителство с дървени консртукции;
- Топлоизолации, хидроизолации, звукоизолации и пожарозащити.
       Министерството на  образованието и науката в Германия дава на образователните центрове към Института в градовете Котбус и Вризен названието "Центрове по компетентности".